Sandnes FNB varsler valg av nytt styre

BLE SITTENDE: Harald Kommedal, Arnfinn Bilstad, Lena Madsen, John Hov og Anita Jørstad benyttet seg av vedtektene og gjorde krav på å sitte ved sine verv til 2023, eller til nye vedtekter og ordinært årsmøte skal avholdes.

BLE SITTENDE: Harald Kommedal, Arnfinn Bilstad, Lena Madsen, John Hov og Anita Jørstad benyttet seg av vedtektene og gjorde krav på å sitte ved sine verv til 2023, eller til nye vedtekter og ordinært årsmøte skal avholdes. Foto:

Advokatfullmektig Kine Fusche Jenssen sendte på vegne av FNB Sandnes ut en pressemelding onsdag ettermiddag.

DEL

Her framgår det at partiet nå vil gjennomgå sine vedtekter, samt gjennomføre nyvalg av leder og styremedlemmer.

Nedenfor kan du lese pressemeldingen i sin helhet:

"Pressemelding fra FNB Sandnes 09.10.2019:

Styret ønsker å presisere at bruken av § 3 i gårsdagens møte ikke på noen som helst måte handler om å gå imot et flertall av medlemmene for å klamre seg til posisjoner.

Sittende styre har tatt til etterretning at det i gårsdagens møte ble avklart at en knepent flertall i medlemsmassen ikke har tillitt til dem.

For styret handlet bruken av § 3 om å opprettholde en god struktur i partiet. 1/3 av medlemmene har her krevd at det umiddelbart ble innkalt til et ekstraordinært årsmøte. Denne gruppen hadde selv satt dagsorden for møtet uten å sikre verken arbeid med nominasjoner eller gjennomføring av nyvalg. Dersom ikke styret hadde benyttet seg av retten til å bli sittende inntil videre hadde Sandnes FNB nå stått uten et styre.

Ettersom valg av nytt styre ikke stod på sakslisten, kunne ikke årsmøte, under noen omstendighet, ha gjennomført et slikt valg i går. Det følger både av vedtektene, og er normalen for de fleste årsmøter, at kun saker på den utsendte sakslisten kan behandles på et slikt årsmøte. Styret ønsker å presisere at de anser dette som et viktig prinsipp i foreningsretten, og en viktig sikkerhet for alle medlemmene – spesielt for de som ikke var tilstede i gårsdagens møye. Medlemmene skal til enhver tid vite hvilke saker som tas opp før møtet de facto avholdes. Dette for at medlemmene skal kunne stille og bruke sin stemme der de ser at det er saker på sakslista de anser som mer/mindre viktige.

Styret i FNB Sandnes så det derfor som helt uaktuelt å fravike tydelige vedtekter og gjennomføre et uvarslet nyvalg i gårsdagens møte.

På grunn av mistilliten ønsker imidlertid FNB Sandnes, av eget initiativ, å ta følgende grep.

Det vil i disse dager bli innkalt til ordinært årsmøte i tråd med vedtektene. På eget initiativ ønsker FNB Sandnes blant annet å sette følgende saker på sakslista:

1. En fullstendig gjennomgang og endring av vedtekter

2. Nyvalg av:

  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Valgkomité

Medlemmene vil i samme innkalling bli oppfordret til å komme med egne saker og forslag til kandidater for en nominasjonskomité. Komplette saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke for møtet."

Artikkeltags