Flere næringslivstopper slår ring om tilbudet på Sandnes Pro Service

Etter at forslaget om å kutte tre VTA-plasser hos Sandnes Pro Service ble vedtatt i formannskapet, har flere tatt til ordet for at plassene bør skjermes. Nå flagger flere næringstopper for at de vil bidra om forslaget går igjennom i kommunestyret og.