Flere ansatte ved Egon kan bli permittert

Egon har sendt ut permitteringsvarsel til ansatte over hele landet. Flere ansatte blir trolig berørt i Sandnes.