BA. 5-varianten av omikron er nå klart dominerende i Norge, og driver økningen i epidemien. Antallet innleggelser øker, men det er foreløpig ingen tydelig økning i innleggelser på intensivavdeling. Det er usikkerhet om både hvordan smitteutviklingen blir fremover, og om antallet innleggelser kan bli like høyt som i vinter, skriver FHI på sine nettsider.

– Vi er usikre på hvor stor denne økningen blir. Befolkningens immunitet og atferd samt sesongeffekter som varme og sol vil være med på å påvirke situasjonen fremover, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI.

På Stavanger universitetssykehus er situasjonen nå så krevende at det er satt beredskap på grønt nivå.

– Årsaken er at det er så stor pasientpågang generelt. I det ligger det også en økning av covid-pasienter, men det er ikke det som er årsaken. Det er en situasjon som krever ekstraordinære ressurser både fra klinikkene og sykehusledelsen, og derfor går vi i grønn beredskap, begrunner fagdirektør Eldar Søreide.

Innleggelser blant eldre

Det er om lag et halvt år siden de eldre fikk sin tredje vaksinedose. Om lag ti prosent av de eldre har færre enn tre doser.

– I tillegg antar vi at under halvparten av de eldre smittet i vinter. Det er derfor sannsynlig med noen uker med mange innleggelser blant eldre, sier Trygve Ottersen i FHI.

FHI antar at antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 trolig vil øke noen få uker til. Det er mulig at de ukentlige innleggelsestallene blir like høye som i vinter før nedgangen kommer. Når samfunnet vender tilbake til normal aktivitet i september, kan det komme en ny økning.