Fergen ligger klar, men Vegvesenet kan ennå ikke bekrefte når spanjolene kommer for å fikse bommene i Ryfast

Fredag morgen gjenopptar Boreal driften av fergesambandet på Høgsfjorden. Usikkerhetsmomentene er fremdeles mange.