Anbefalingen gjelder spesielt de som har fire vaksinedoser og ikke har hatt koronasykdom. Det må ha gått seks måneder mellom dose 4 og dose 5.

Alle over 65 år og de under 65 med risiko for alvorlig forløp på grunn av underliggende sykdom anbefales å ta dose 4.

Alle mellom 18 år og 64 år som ikke har underliggende risiko for alvorlig sykdom, kan ta dose 4 hvis de selv ønsker det. FHI vurderer risikoen for alvorlig sykdom som lav for denne gruppen.

De fleste har fått to vaksinedoser som grunnvaksinering og en oppfriskningsdose. Noen har fått tre doser som grunnvaksinering og en oppfriskningsdose på grunn av alvorlig svekket immunforsvar. De har fått oppfriskningsdose 1 som fjerde dose og skal nå ha sin andre oppfriskningsdose (dose 5).

Det må ha gått fire måneder mellom dose 3 og dose 4. Hvis du har hatt korona etter dose 3, anbefales dose 4 når det har gått tre-fire måneder etter sykdom. Det må ha gått minst tre uker fra sykdom til dose 4. Det må være 6 måneder mellom dose 4 og dose 5.

Etter påske starter kommunen opp med vaksinering på Læringssenteret av personer over 75 år. Vaksineringen vil foregå på faste ettermiddager. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg. Inntil videre kan du bestille vaksinetime her.