Fem utenlandske statsborgere har brutt karantenebestemmelsene - alle er bøtlagt og to er utvist fra Norge

Fem brudd på karantenebestemmelsene i Rogaland