Oslo-politiet åpner etterforskning av de folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk.

– Oslo statsadvokatembeter har i dag bedt Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget, skriver Oslo-politiet i en pressemelding torsdag kveld.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i en etterforskningsordre som ble offentliggjort torsdag kveld.

Han skriver videre at påtalemyndigheten gjennom etterforskningen skal søke å klarlegge både det som taler mot de aktuelle personene og det som taler til deres fordel.

– Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe, skriver Alfheim videre.

Trekker seg

Stortingspresident Eva Kristin Hansen opplyser til NTB at hun trekker seg i lys av politiets etterforskning av pendlersakene.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.