Det er fort gjort å se seg blind på kommentarfeltene. Inntrykket man sitter igjen med etter et sveip innom disse, er at folk brøler ukvemsord til hverandre over tujahekkene i Sandnes, gamle Forsand kommune og Strand, men slik er det selvsagt ikke.

Det er likevel ingen tvil om at lite engasjerer mer enn grensespørsmål. Ekstra temperatur har det blitt i saken om Forsand, siden omkampene og innbyggerinitiativene har vært mange og kontroversielle. Heller ikke denne gang er vi sikre på at siste ord er sagt om grensen mellom Sandnes og Strand.

Mange lot seg nok overraske over pressemeldingen som kom dalende ned fra Kommunal- og regionaldepartementet sent onsdag kveld. Det er oppsiktsvekkende at en kommunal- og distriktsminister fra Senterpartiet ikke vil endre grensen mellom Sandnes og Strand, og at han konkluderer annerledes enn statsforvalter Bent Høie og ikke minst annerledes enn de fleste Senterparti-politikere i Rogaland.

Nettopp Senterpartiets fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg har vært en sterk forkjemper for å grensejustere gamle Forsand til Strand kommune. Fra talerstolen i fylkestinget stilte han nylig spørsmål ved om alt i "Forsand-saken" har fulgt demokratiske prinsipp. Rogalandsbenkens Geir Pollestad (Sp) har tidligere uttalt at Senterpartiet ser på sammenslåingen av Sandnes og Forsand som en tvangssammenslåing.

At en statsråd fra Senterpartiet etter dette kan argumentere for at Forsand skal tilhøre Sandnes, er derfor uventet. Uventet siden Senterpartiet har vært den klareste forkjemperen for at såkalt tvangssammenslåtte kommuner skal reverseres – såframt innbyggerne selv ønsker dette.

Også for Statsforvalteren var det viktig å få fram hva folk i gamle Forsand faktisk ønsker. Folkehøringen konkluderte med at 54 prosent av innbyggerne i gamle Forsand kommune ønsker en grensejustering til Strand. Svarprosenten i undersøkelsen var på 80,4 prosent, noe som fikk statsforvalter Bent Høie til å konkludere at resultatet er representativt for folkeviljen med god margin.

Uavhengig av hva man måtte mene og ønske om kommunegrensene mellom Sandnes og naboene, er det derfor en liten politisk bombe at en Senterparti-statsråd kan legge folkehøringen, innspillene fra Statsforvalteren og Rogaland Sp til side. Lokal medbestemmelse er en hjertesak i Senterpartiet, og en sak Senterpartiet egentlig ikke kan kompromisse på. Det har de likevel gjort i Forsand-saken. Det ville nesten vært mindre overraskende om de hadde trukket seg ut av regjeringen, framfor dette.

Når dét er sagt, er vi glad for at flotte Forsand forblir en del av Sandnes kommune. All viraken og alle kampene rundt Forsands kommunetilhørighet er dessuten den beste forsikringen for at Forsand-delen av Sandnes vil få de beste tjenester kommunen kan oppdrive i årevis framover. Sandnes kommune må over tid bevise at sammenslåingen faktisk var fornuftig, ja, at dette virkelig er til det beste for innbyggerne i gamle Forsand kommune.

Saken vil garantert skake Senterpartiet i lang tid, men vi håper og tror at folk på Forsand, i Sandnes og Strand ser framover nå. At roen senker seg og at alle besinner seg i ordskiftet som sikkert vil fortsette.