Er Ryfast blitt så dyrt å drifte at det går ut over ferjetilbudet til Nedstrand, Suldal og Sauda og andre steder som trenger rutebåt?

Av

Kårleiv Kristoffersen er ikke imponert over at rutetilbudet i Ryfylke varsles dårligere.