Det er alltid hyggelig å motta Sandnesposten. Den leses, og av og til må man legge den bort en stund og så leser man enda mer.

Men jeg undres. Er det ikke noen i avisens nedslagsfelt som bryr seg såpass at de eventuelt skriver inn og gir sitt syn til kjenne? Når man leser debattsidene, så er det hovedsakelig rikspolitikere som kommer med sitt syn på dette og hint.

Trodde Sandnesposten skulle være mest opptatt av det som skjer i lokalmiljøet. For all del, avisen rapporterer om dette og hint i området, hva enten det er sport, kultur, generelle nyheter og ikke minst hva som skjer og hvem som fyller år.

Men altså, det går en god stund mellom hver gang det er debattinnlegg fra oss abonnenter og lesere ellers i lokalområdet. Er grunnen den at det ikke kommer inn noe debattinnlegg eller er det mer spennende med rikspolitikere? Jeg undres!