Enstemmig vedtatt: – Terrassene på Austrått må rives

Det var ingen av politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling som støttet opp om de fire naboene på Austrått.