En strengere vindkraftpolitikk framover

Av

"Vi mener det fortsatt skal være rom for videre utbygging i Norge, men vi må ta ned utbyggingstakten," skriver olje- og engergiminister – og tidligere sandnesbeboer – Tina Bru.