Elever på videregående nektes gratis parkering

Som et ledd i å forebygge trengsel på offentlig transport, rettes det spørsmål om gratis parkering for elever med motoriserte kjøretøy.