Eier har fått krystallklar beskjed, men båten står

Eier har fått klar beskjed om å fjerne båten sin, men det er ennå uvisst når båten eventuelt blir fjernet.