MINNEORD: Etter at han hadde bidratt i arbeidet med Forsandboka (bind 1 og 2) kom han i 1985 med i Sandnes Historielag (SHL). Der var han i en årrekke med i styret som nestleder og leder. Mye takket være hans innsats har SHL voks slik at det nå teller nesten 500 medlemmer.

Egil Berges innsats i historielaget begrenser seg ikke bare til styreverv. Han var i mange år med i redaksjonen for årboka både som redaksjonsmedlem og som redaktør.

Selv bidrog han og med et utall av artikler til årboka, alle like grundige og kunnskapsrike. Sandnes er en by i kraftig vekst og det avstedkom et behov for bistand til å få orden på stedsnavn og gatenavn på de store utbyggingsområdene. Kommunen ba om hjelp i dette arbeidet fra SHL.

Her kom Egils systematiske tilnærming til sin rett. Han ledet historielagets stedsnavnutvalg med innlevelse og autoritet. Det er gitt uttalelser og forslag til navnevalg i omlag 400 saker de seinere tiår.

Egils arbeidskapasitet var stor. Når han kunne påta seg et arbeid med å systematisere et historisk materiale, var han i sitt rette element. Slik bidro han til to større verk om industri og sjøfart i Sandnes, skrevet av Ernst Lapin. Sammen med Lapin har han og i det siste publisert flere artikler om bebyggelsen i Langgata i Sandnes – et arbeid han dessverre ikke får være med på å fullføre.

Egil Berge startet sitt Røde Kors-engasjement allerede i 1960, da han som 17-åring begynte i SRK Hjelpekorps. I hjelpekorpset hadde han mange verv og var en engasjert og populær leder. Senere ble han aktiv i Røde Kors sin visitortjeneste, som er et beøkstilbud til innsatte i fengsel. Egil virket som visitor i hele 25 år.

Egil Berge hadde mange tillitsverv og roller i SRK. Han har vært styremedlem, nestleder og leder, leder for avdeling omsorg og representert visitortjenesten i Rogaland Røde Kors.

Fra 1994 og helt fram til mai i år hadde Egil Berge ansvar for økonomiutvalget i SRK , en oppgave han skjøttet med engasjement, nøyaktighet og dyktighet.

Røde Kors er en humanitær organisasjon som har fokus på omtanke og omsorg for de sårbare og vanskeligstilte i samfunnet. Med sine 59 år som frivillig i Røde Kors var Egil Berge en viktig bidragsyter i dette frivillige arbeidet.

Egil Berge fikk Norges Røde Kors fortjenestediplom i 2012, samme år ble han æresmedlem i SRK.

Egil tok seg selv lite høytidelig. Han var beskjeden på egne vegne. Kunne han bidra med sin store arbeidskapasitet for et godt formål, var det nok for ham.

Egil Berge ble i 2017 tildelt Sandnes kommunes innsatspokal og samme år ble han tildelt Paul Harris Fellow av Gand Rotary Klubb.

Egil Berges innsats for SHL og SRK er en historie om et menneske som yter over gjennomsnittet i dugnadsarbeid. Både historielaget og Røde Kors har mye å takke ham for og han vil bli dypt savnet som bidragsyter, medlem og medmenneske