Siste gang Vy kjører ekstra juletog på Jærbanen

Vy avslutter driften på Jærbanen den 14. desember og nytt togselskap skal overta fra 15. desember.