Mener Vegvesenet kan bygge ny E39 til Sandnes like billig som Nye Veier, bare raskere og bedre

Prosjektlederen i Statens vegvesen sier at de kunne ha kommet i gang med å bygge første del av ny E39 mellom Ålgård og Hove allerede innen årsskiftet. Bytte av utbygger kan føre til flere års forsinkelse.