E39 Buggeland: – Ti forelegg på fredag

Politiet har vært ute med sine instrumenter langs E39.