Drev i bygg- og anleggsbransjen – slått konkurs

Daristada AS har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.