Drev detaljhandel med biler og lette motorvogner – leverte ikke regnskap etter loven

Reverie Automotive import AS blir dermed oppløst.