Disse fartøyene får støtte av Riksantikvaren i 2020

Riksantikvaren fordeler 63 millioner kroner til fartøyvern i 2020. "Riskafjord" er blant de heldige i Rogaland.