Dette krysset i sentrum skal løftes

Det kommer til å skje utbedringer i krysset Kirkegata og Eidsvollsgata.