– Dette handler kun om vilje – de har snart kjørt fem måneder gratis gjennom Ryfast, uten at det er ferdig

Stanley Wirak (Ap) stiller seg undrende til at fylkeskommunen ikke hjelper Boreal i den store krisen samfunnet er inne i.