(Nordlys)

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag, redegjorde statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) for «de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid».

Det er Helsedirektoratet som har fattet vedtak om innførselen av tiltakene, med bakgrunn i smittevernloven.

Det omfatter stenging av alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skole, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Samtidig må ledere ved barnehager og barneskoler sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og innen «andre kritiske samfunnsfunksjoner».

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov.

Omfattende forbud

Videre fatter Helsedirektoratet vedtak om forbud mot/stenging av følgende, gjengitt på direktoratets nettsider:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både innen- og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av steder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde én meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Forbudet omfatter restauranter, barer, puber og utelivet generelt.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknende

 • Svømmehaller, badeland og lignende

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys utenlandsreiser. Forbudet gjelder både tjenestereiser og private reiser, og gjelder foreløpig ut april.

Detalj- og varehandelen vil holde åpent. Helsedirektoratet understreker at det ikke er grunn til å hamstre mat.

Generelt om reiser ønsker direktoratet at innenlands transport skal fortsette mest mulig som normalt. De oppfordrer samtidig alle til å unngå fritidsreiser, unngå reiser som ikke er nødvendig, unngå offentlig transport og steder der man lett kommer nær andre.

Karantene etter utenlandsreise

Fra nå av skal også alle som reiser utenom Norden, i 14 dagers karantene ved hjemkomst – uavhengig om de har symptomer eller ikke. Pålegget har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper, som sykehjem, psykiatriske institusjoner, fengsler og lignende.

Det innføres også restriksjoner for besøkende i alle landets helseinstitusjoner.

«Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner», heter det på direktoratets nettsider.

Følgende 15 funksjoner er definert som samfunnskritiske:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene