Den som trodde av pandemien var over, har dessverre tatt feil: En ny smittebølge er i ferd med å skylle inn over landet.

– En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at trenden for covid-19-epidemien er økende. Det er usikkert hvor stor økningen vil bli. Utviklingen drives dels av svekket immunitet og delvis av BA. 5-varianten, melder Folkehelseinstituttet (FHI), ifølge Nettavisen.

Økende antall innlagte

I forrige uke oppjusterte SUS beredskapsnivået til grønt; det laveste av tre nivåer helsevesenet kan ty til.

– Årsaken er at det er så stor pasientpågang generelt. I det ligger det også en økning av covid-pasienter, men det er ikke det som er årsaken. Det er en situasjon som krever ekstraordinære ressurser både fra klinikkene og sykehusledelsen, og derfor går vi i grønn beredskap, fortalte fagdirektør Eldar Søreide til Sandnesposten.

FHIs siste ukesrapport fastslår at antall nye innleggelser på sykehus har økt med 25 prosent på én uke, og med over 130 prosent på fire uker. Stavanger universitetssykehus gir ikke lenger ut nøyaktige tall over hvor mange pasienter som er innlagt med korona, men under pressemøtet om beredskapsnivået tirsdag i forrige uke fortalte Søreide at rundt 20 pasienter var innlagt.

Det tallet har i løpet av den siste uken økt betraktelig.

Mandag ettermiddag informerer kommunikasjonsansvarlig Caroline Aspelund at det er innlagt rundt 35 pasienter med korona, som tilsier en økning på rundt 15 pasienter. Det høyeste antall innlagte pasienter sykehuset har hatt var i mars 2022, opplyser Aspelund.

Dette er koronastatus i Norge nå

  • 3.280 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Fra og med den 17. mars 2022 registreres dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve, noe som fører til flere registreringer og en oppjustering av totalen som før dette var 1.752.
  • 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 4.341.438 personer mottatt første dose, og 4.046.352 har mottatt andre dose.
  • 2.965.338 personer har fått tredje vaksinedose, som tilsvarer 54,7 prosent av befolkningen.
  • Variantene alfa, beta, gamma, delta og omikron av koronaviruset har hatt utbrudd i Norge. I januar 2022 tok omikronvarianten over for delta som den dominerende i Norge.
  • Uke 7 2022 sluttet FHI å publisere antall funn av de ulike variantene. Til da var det i Norge funnet 37.935 tilfeller av alfa, 667 tilfeller av beta, 16 tilfeller av gamma, 121.843 tilfeller av delta og 74.163 tilfeller av omikron (BA1 og BA. 2).
  • 1.444.654 personer har siden februar 2020 fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) mandag. Registrerte selvtester etter 24. januar 2022 er ikke inkludert i tallet.
  • Snittalderen til dem som har fått påvist smitte så langt i pandemien, er 30 år. Det er 710.862 menn som har fått påvist smitte, og 733.781 kvinner. I tillegg er det ukjent hvilket kjønn elleve av de smittede har.
  • R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre. Siden 4. april har det gjennomsnittlige R-tallet ligget på 0,8, ifølge FHI.
  • 22. mars 2022 sluttet Helsedirektoratet å registrere pasienter innlagt med koronavirus. Da var 467 koronapasienter innlagt på norske sykehus, og av dem fikk 22 pasienter behandling med respirator. I alt 2.021 koronapasienter hadde fram til da fått respiratorbehandling.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)

Ny variant

Det er en økning i antall koronasmittede og flere legges inn på sykehus. Det kommer frem i Folkehelseinstituttets ukesrapport som ble publisert i forrige uke, som NTB har gjengitt. Instituttet sier at ferietiden kan dempe smittespredningen. Økningen har ikke vært i de mest alvorlige tilfellene, skriver FHI.

Belastningen på sykehusene er fremdeles stabil fordi det samtidig er nedgang i nye innleggelser med influensa og nedre luftveisinfeksjoner.

– Ferietida kan bidra til å dempe smittespredningen, ifølge FHI.

Det ble rapportert om 174 nye smittetilfeller i uke 24. I de to ukene før ble det rapportert om henholdsvis 139 og 99 nye tilfeller. Medianalderen for de innlagte er 77 år.

Årsaken til økningen er dels av svekket immunitet og delvis av omikronvarianten BA. 5, skriver FHI.

Tidligere i juni varsler FHI-direktør Camilla Stoltenberg at Norge trolig er på vei inn i en ny smittebølge som følge av smitte fra BA. 5-varianten. Det er foreløpig ingenting som tyder på at varianten gir større risiko for alvorlig forløp.

– Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdoser som anbefalt. Kommunene må ha et tilbud for dette, skriver FHI.

Instituttet påpeker samtidig at det er risiko for at det kan oppstå helt nye, hissigere varianter som dagens vaksiner ikke vil ha like god effekt på.

Fra og med uke 23 publiserer FHI hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.