(Bygdebladet)

Til nå har vi måttet betale kringkastingslisens to ganger i året. Denne ordningen er det nå slutt på. Det er fremdeles innbyggerne som skal ta regningen for kringkastingens produksjoner, men fra 1. januar 2020 skjer dette over skatteseddelen. Det kommer fram i statsbudsjettet for 2020. I praksis er det personfradraget i inntektsbeskatningen som reduseres for å ta inn igjen det tapte.

Videre har regjeringen foreslått å lønnsjustere personfradraget, øke jordbruksfradraget og fjerne arveavgift. De foreslår også at fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, fikser- og sjømannsfradragene og maksimal sparing i BSU forblir nominelt uendret.

Netthandel blir dyrere

Ordningen der man får fritak for både moms og toll på varer fra utlandet som har kostet maks 350 kroner inkludert frakt, er det nå slutt på. I år innføres moms og toll på netthandelen fra utlandet. Først ut er mat- og drikkevarer hvor de nye reglene trådte i kraft ved årsskiftet.

Den 1. april 2020 blir dette gjeldende for også elektronikk, klær og andre varer.

Årsaken til endringene er ifølge regjeringen at dette skal gi bedre konkurransevilkår for norske butikker, selv om det i praksis gjør at netthandelen blir dyrere for norske forbrukere.

Blant endringene som forbrukeren vil merke, er at merverdiavgift inkluderes i beløpet ved selve kjøpet i den utenlandske nettbutikken. Varene kan dermed passere uten beregning og beregning av avgifter og toll, og forbrukeren vil få en bedre oversikt over den totale prisen ved handel hos registrerte tilbydere. Hvem tilbyderne er, gjenstår å se.

Endringer i skatten

Det er foreslått en begrensning av kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser for visse personer bosatt i EØS-stater.

Det er også foreslått at skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag skal fjernes. Skatte- og avgiftsnivåene skal reduseres slik at familier og enkeltpersoner skal få større frihet, men også for å sørge for økt verdiskapning, ifølge regjeringen.