(Jærbladet)

I sommermånedene måler kommunene på Jæren temperatur og vannkvalitet på kjente badeplasser i distriktet.

Vannkvaliteten er basert på mengde tarmbakterier i vannet.

  • God kvalitet = Mindre enn 100 tarmbakterier/100 ml
  • Mindre god kvalitet/akseptabel kvalitet= 100–1000 tarmbakterier/100 ml
  • Ikke akseptabel kvalitet = Mer enn 1000 tarmbakterier/100 ml

Klepp

Badeplass

Temperatur Vannkvalitet (tarmbakterier/100ml

Dato for prøvetaking

Orrestranda 11°C God (<10) 08.07.2022

Borestranda

12°C

God (50)

08.07.2022

Selestranda

12°C

God (10)

08.07.2022

Fossen ved Foss-Eikeland

16°C

God (70)

08.07.2022

Time

Badeplass

Temperatur

Vannkvalitet (tarmbakterier/100ml

Dato for prøvetaking

Eivindsholtjørn

18,9°C Mindre god kvalitet 12.06.2022
Frøylandsvatnet 18,5°C God kvalitet

12.06.2022

Melsvatnet 18,6°C God kvalitet 12.06.2022
Stemmen, Kverneland 19,0°C God kvalitet

12.06.2022

Tjoratjørna, Lye 17,7°C God kvalitet

12.06.2022

Tjålandsvatnet

17,2°C God kvalitet

12.06.2022

Åsvatnet

17,8°C God kvalitet

12.06.2022

*Hå oppgir ikke temperaturer - kun vannkvalitet.

Badeplass
Vannkvalitet Dato for prøvetaking
Ognaelva God kvalitet 13.07.2022
Fuglestadåna ved kvernhusa Akseptabel kvalitet

13.07.2022

Rennå, Brusand Akseptabel kvalitet

13.07.2022

Salteåna, Refsnes Ikke akseptabel kvalitet

13.07.2022

Stemvatnet, Sirevåg God kvalitet

13.07.2022

Brusand Camping God kvalitet

13.07.2022