Boreal Sjø er tildelt løyve for privat fergedrift på strekningen Lauvvik–Oanes på Høgsfjorden. Nå er det klart at det er «Bjørnefjord» som skal trafikkere sambandet.

«Bjørnefjord» er en pendelferge bygget i 1990. Fergen har plass til 399 passasjerer og kapasitet til 105 personbiler eller 10 vogntog. Fergen er 87 meter lang og 15 meter bred, og er sertifisert for fartsområde 2.

– Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, så vi har en ambisjon om å på sikt sette inn en elektrisk ferge i sambandet, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal i en pressemelding.

Løyvet gjelder i åtte år og trer i kraft når Ryfast-sambandet åpnes.

– Vi ser for oss at fergeforbindelsen vil være supplement til Ryfast, og et godt alternativ for lokaltrafikk, nyttetrafikk og reisende til Preikestolen, sier Førsvoll.

Boreal er fortsatt i prosessen med å utarbeide takster til Lauvvik–Oanes-sambandet, og vil ifølge pressemeldingen gå ut med disse så fort de er klare. Boreal har hovedkontor i Stavanger, og selskapet har 2700 medarbeidere.