Detaljhandel tok slutt – selskap ble oppløst i tingretten

Shortcut Deal AS har ikke levert tilfredsstillende regnskap, og blir derfor oppløst.