Det nye postkontoret på Lura har eget prøverom

Posten er igjen å finne på Kvadrat.