For å redusere de store forskjellene på sykehjem har regjeringen fått utarbeidet en «Trygghetsstandard i sykehjem». Trygghetsstandarden skal bidra til at kvalitetsarbeidet forbedres med pasienten, pårørende og ansatte i sentrum.

Standarden tar for seg tre områder:

  • Aktive og meningsfulle liv
  • Ernæring, mat og måltider
  • Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Ordningen skal gjelde for absolutt alle sykehjem i hele landet. Sammen med reformen «Leve hele livet» skal det settes av penger slik at sykehjem kan ta i bruk denne trygghetsstandarden. Denne standarden vil naturligvis ikke alene kunne løse alle utfordringene med store kvalitetsforskjeller, men dette gir et fokus på grunnleggende områder.

Reformen «Leve hele livet» handler om at de eldre skal kunne mestre mer i hverdagen sin, at pårørende ikke blir utslitt og at ansatte får økt og brukt sin kompetanse. Leve hele livet handler om at eldre skal bli verdsatt og sett. Og at alle skal få ta i bruk ressursene sine.

Det er på tiden å ta nok et løft for fremtidens eldreomsorg.