– Det er en illusjon å skulle tro at bussene ikke vil kjøre forbi syklister som ligger foran dem

Det planlegges at syklister, biler og busser skal dele veibane på en strekning av 470 meter av langs den nye Bussveien gjennom Strandgata.