↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 68 60 60

Besøksadresse

Welhavens vei 5
4319 SANDNES
 1. Beskrivelse

Vi leverer verdifull informasjon som er avgjørende for sunn forretningsdrift

Ditt viktigste fokus er at din bedrift skal lykkes. Det handler om den daglige driften innenfor kjernevirksomheten deres.

Om å være best på det dere er gode på, om å nå målene dere har satt dere.

 

For at du skal kunne holde dette fokuset, er det viktig å ha gode støttefunksjoner i ryggen. Vi i Kjell Haver Regnskapsservice har det som vår viktigste målsetting å jobbe i kulissene for at du skal nå dine mål.

Vi er med deg i det daglige, og du kan være trygg på at alt blir gjort i henhold til tidsfrister og regelverk. Vi er der når du trenger oss, og vi justerer oss i forhold til den enkelte bedrifts behov.

 

Våre tjenester

Våre tjenester består av lønnskjøring, regnskapsføring og rapportering, årsoppgjør og rådgivning innenfor områdene regnskap, avgift og skatt. Vi utfører oppdrag både ute hos oppdragsgiver og i egne lokaler, alt avhengig av kundens ønsker og behov. Vi kan ta hånd om hele eller deler av regnskapsførings- og rapporteringsarbeidet.

 

Hos Kjell Haver Regnskapsservice har vi fokus på å finne effektive løsninger tilpasset hver enkelt kunde. Våre skybaserte løsninger gir deg fleksibilitet og til enhver tid oppdatert informasjon.

For å ha en sunn utvikling er alle virksomheter avhengig av god regnskapsrapportering. Ledelse og styre trenger  rapporter som til enhver tid forteller hvordan tilstanden i bedriften er. Da kan man ta gode beslutninger og gjøre nødvendige korreksjoner til rett tid.

Våre tjenester kan tilpasses behovene til din bedrift. Vi kan ta hånd om hele eller deler av regnskapsførings- og rapporteringsarbeidet. Vi kan også utføre tjenester som controller og/eller regnskapssjef ute hos kunde. Skybaserte systemer gir deg mulighet til å koble deg opp  mot vårt regnskapssystem og utføre flere oppgaver selv, om dette skulle være ønskelig.

 

Digitalisering gir muligheter

Fakturering og regnskapsføring har vært gjennom store omstillinger de senere årene. Arbeidet er blitt stadig mer digitalisert og automatisert. Vi ønsker alle framskritt velkommen. For våre kunder betyr det at vi kan jobbe raskere og smartere, som igjen betyr frigjort tid og økt lønnsomhet. Systemene gir mulighet for å være på pulsen hele tiden.

 

Lønn

Lover og regler knyttet til lønn er mange, og som arbeidsgiver skal en være oppdatert. I Kjell Haver Regnskapsservice har vi solid kompetanse innen lønnsområdet, og er til en hver tid oppdatert på de siste bestemmelsene.

Vi tar oss av lønnskjøring og nødvendig innrapportering til myndighetene. Elektroniske reiseregninger og registrerte timer fra ulike timesystemer kan enkelt integreres mot vårt lønnssystem.

Vi håndterer rapportering av utenlandsk arbeidskraft både når det gjelder entreprisekontrakter og innleie av arbeidskraft.

 

Rådgivning

Kjell Haver Regnskapsservice jobber i kulissene for mange typer bransjer. Det gir oss en bredde- og dybdekunnskap som ditt firma vil nyte godt av.

Med bakgrunn i vår lange erfaring og brede kompetanse kan vi hos Kjell Haver Regnskapsservice tilby rådgiving innen de fleste fagområder for små og mellomstore bedrifter. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som hjelper og gir råd når dere står overfor økonomiske og strategiske valg, og dermed bidra til en kontinuerlig positiv utvikling av bedriften.

 

Som en fleksibel samarbeidspartner innen økonomi kan vi være en diskusjonspartner og utarbeide dokumentasjon i forbindelse med:

 • Stiftelse/etablering av firma (alle foretaksformer)
 • Registrering i offentlige registre
 • Skatterådgivning
 • Kapitalendringer
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Årsoppgjør og ligningspapirer
 • Likviditetsutfordringer
 • Budsjettering
 • Omdanning av selskap
 • Merverdiavgiftsrepresentasjon
 • Regnskapsanalyse