Denne veien er klar til å bygges - ordføreren vil ha næringstransporten frem

Planen om å bygge firefelts vei mellom Sola skole og Kontinentalvegen har vært klar lenge. Nå er styringsgruppen for Bymiljøpakken utålmodig etter å starte med gravingen.