– I en alder av 81 år kan Inger Bruun se tilbake på en lang karriere som kunstner. Inger Bruun bor og arbeider i Sandnes og har sitt atelier i kunstnerfellesskapet Stasjon K. Hun tok sin kunstutdannelse i Oslo på 1960 tallet, her ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.

Kulturprisen er på 20.000 kroner, et grafisk blad utført av en lokal kunstner og et diplom. Formålet med kulturprisen er å hedre utøvere, organisasjoner eller institusjoner, og som over tid har utmerket seg ved særlig stor innsats innen kulturlivet i kommunen.

Sandnes kommunes kulturstipend ble tildelt Magnus von Brandis og Tarald Omland.

Sandnes kommunes idrettsstipend ble tildelt til Ahmed Umarovich Shidokaev og Kaia Markhus Flatekvål

Hvert stipend er på 20.000 kroner og et diplom.

Formålet med stipendordningen er å støtte og inspirere unge kunst- og kulturutøvere til videreutvikling innen sitt område og stimulere til fortsatt innsats for byens kulturliv, og inspirere unge idrettsutøvere til videreutvikling av sin kompetanse og kunnskap innenfor sin idrettsgren.

Kulturpris og stipend overrekkes av ordfører 15. juni i Sandnes rådhus.