Mye står på spill i kommunene hvis skatteinnkrevinga blir statlig

Av

Fagforbundet er sterkt kritisk til at regjeringen overfører skatteinnkrevingen til staten. Dette er en kamp Fagforbundet har tatt og vunnet tidligere, vunnet fordi vi har hatt de beste argumentene.