Grensejustering og kommunesamanslåing: – Dette kan me ikkje leve med

Av

"Det er to moglege løysningar på denne ulukkelege situasjonen," skriv Bjørn Høllesli i dette debattinnlegget.