Nå er barnehagar og skular stengt, og det som er vanskeleg er der heile tida

Av