Jeg vil takke de politiske partiene som har støttet oljeutbygging

Av

Det er utrolig å observere hvordan samfunnsdebatten nå har skiftet fra klimaspørsmål til virusspørsmål.