De store arrangementene uteblir, men sentrumsforeningen vil gjøre maks ut av situasjonen

Binkfestivalen, Byfesten og Eventyruka blir ikke som gaukene kjenner dem. Sandnes Sentrum AS markerer likevel hendelsene.