Laugaland påpeker helt riktig at det er noen regler knyttet til at man må ha opptjent et visst beløp, eller innen en viss tid. Disse reglene går kort ut på at man må ha hatt en minsteinntekt på minst 1,5 G (altså nesten 150.000 kroner) de siste 12 avsluttede kalendermånedene, eller minst 3 G (altså nesten 300.000 kroner) i løpet av de siste 36 avsluttede kalendermånedene.

Laugaland viser til at hun kjenner til at NAV skal ha talt siste skatteår, ikke de siste 12 månedene, og at den det gjaldt gikk glipp av hardt opparbeidede dagpenger. Her er reglene endret, og det støtter Arbeiderpartiet, det skal være slik at det er de 12 siste månedene som skal telle.

Det er nok en liten trøst for de som har opplevd tidligere, rigide regler. Men det er nettopp for å unngå den type situasjoner som Laugaland beskriver. For øvrig mener Arbeiderpartiet det må gjøres mer for å sikre arbeidslediges rettigheter. Vi stemte mot da Høyreregjeringen kuttet i feriepengene til arbeidsledige for noen år siden, og vi har foreslått at det skal bli lettere å kombinere det å gå på dagpenger, være jobbsøker og fullføre en utdanning. Økt kompetanse øker muligheten til å få en jobb.

Dessverre har vi ikke fått støtte på dette fra høyrepartiene så langt, men vi kommer til å fortsette å jobbe med dette – nettopp fordi det er viktig at alle som kan og vil jobbe, får best mulig forutsetninger for å få det. Alle tilbakemeldinger om regler som bør endres på for å få til dette, er interessant for oss å høre om.