Bommene på Lura: Kommunens forslag til endring vil koste mellom 7,5 og 10 mill.

I forkant av torsdagens møte i styringsgruppen, har Statens vegvesen utredet det innsendte alternativet fra Sandnes.