Sjekk ut rødfargen på Lura – Bymiljøpakke Nord-Jæren tar regningen

Alle sykkelfelt på riks- og fylkesveger i Sandnes og Stavanger blir røde.