Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at ovennevnte aksjeselskap ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2020 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven er etter dette tilstede, sier kjennelsen.

Skiftesamling ble berammet til onsdag 21. september. Skyldneren plikter å møte

Bastant Bygg AS hadde forretningsadrsse på Figgjo.