Bygg- og anleggsselskap i Hana bydel er oppløst – pålegges å kontakte bostyrer

Selskapet skal etter det retten vurderer, ikke ha levert årsregnskap og beretning for 2018 i tide.