Fra Lunde snarkjøp til gigantisk Kiwi

Helt siden 1966 har slektninger av Kjetil Sigurdsen drevet med dagligvarer. Aldri har de hatt mer boltreplass enn siste skrik på Lundehaugen.