Buss for tog tærer på tålmodige pendlere

Av

Pendlerforeningen tar årets sommerstenging med ro, men håper det snart er slutt.