Brannvesenet rykket ut til Øygardsveien etter melding om mistenkelig røyk i området Øygardsveien.

Ifølge vaktleder hos Rogaland brann og redning IKS kom røyken fra sentralvarmeanlegget på Iglemyr.