Ifølge en pressemelding fra Rogaland brann- og redning ønsker Nils-Erik Haagenrud å gå av med pensjon. Brann- og redningssjefen i Rogaland brann og redning IKS vil fratre en gang etter sommeren, etter nærmere avtale med styret.

Haagenrud har jobbet i brannetaten i nesten 37 år, og har fra 2001 vært brannsjef. Han tiltrådte som brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS i februar 2018, etter Henry Ove Berg.

– Haagenrud har gjennom sin lange fartstid i brannetaten opparbeidet en enorm kompetanse innen det brannfaglige, noe Rogaland brann og redning har hatt stor glede av. Haagenrud har i flere år undervist ved Norges Brannskole. Han er leder for Norges brannbefals landsforbund og har sittet i flere nasjonale utvalg innen brann og redning. Han har også representert Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ved store internasjonale øvelser. Haagenrud har hatt et særlig engasjement innen fagområdene skogbrann og systematisk ledelse ute på skadested, og han har vært med på å løfte disse emnene opp på et nasjonalt nivå, heter det i pressemeldingen.

Ved siden av Norges brannskole, har Haagenrud høgskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse.

– Styret har forståelse for at Haagenrud nå ønsker å tilbringe mer tid med familien sin på Trysil, etter flere år med pendling og lange arbeidsdager.